Thần số học số 2 là một con số rất hiếm gặp và vô cùng đặt biệt. Trên thực tế, rất ít người có kết quả tính Thần số học ra số 2, kể cả các chuyên gia về lĩnh vực này cũng khẳng định là rất ít người có con số này.