Vốn không có trong từ điển tiếng Việt nhưng thăm ngàn là cụm từ phổ biến gần đây. Để biết thăm ngàn là gì, mời bạn đọc theo dõi bài viết của GiaiNgo.