Ngoài cụm danh từ, tính từ hay chủ ngữ thì tân ngữ trong tiếng Anh được chú trọng không kém. Vậy tân ngữ là gì, các hình thức của tân ngữ ra sao thì cùng GiaiNgo tìm hiểu qua thông tin trong bài viết nhé.