Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào? Đây là một câu hỏi nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay thôi nào.