Nền văn minh lúa nước của Việt Nam được xây dựng cách đây hàng nghìn năm. Vậy, sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào? Tất cả sẽ được GiaiNgo trả lời ngay sau đây!