Phương Đông và phương Tây luôn chứa đựng những quan niệm khác biệt. Đó chính là sự khác nhau giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu về sự khác biệt này nhé!