San hô là gì? Thủy tức là gì? Cùng GiaiNgo khám phá sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi nhé!