Trong bài viết này chúng ta hãy cùng xem GiaiNgo phân biệt sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Và chia sẻ bí quyết nhận biết khi nào sử dụng hàm VLOOKUP hay hàm HLOOKUP nhé!