12 thì được xem là “gốc rễ” của tiếng Anh mà người học cần nắm vững. Bài viết sau của GiaiNgo sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa các thì trong tiếng Anh chi tiết nhất!