Những STT thả thính hài hước sẽ mang đến một làn gió mới cho các mối quan hệ của bạn. Có thể hết sức mặn hoặc siêu ngọt. Biết đâu bạn có thể thoát kiếp FA ngay bây giờ.