Cuộc đời là một bộ phim dài có nhiều tình tiết không thể ngờ. Mỗi STT đậm chất đời xã hội dưới đây sẽ giúp bạn có nhiều cái nhìn đa chiều chơi.