Sinh nhật là dịp đặc biệt để mỗi người đánh dấu cho mình một tuổi mới. Trong ngày sinh nhật, chắc chắn bạn hay người nào đó đều mong muốn nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật.