Sông và hồ khác nhau như thế nào? Một khái niệm tưởng chừng như đơn giản mà đôi lần chúng ta nhầm lẫn. Cùng GiaiNgo thu thập mọi thông tin về sông và hồ để từ đó phân biệt sự khác nhau của chúng nhé!