Từ và câu là hai yếu tố cơ bản để tạo nên một đoạn văn. GiaiNgo sẽ hướng dẫn bạn soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản nhé!