Việt Bắc là một trong những tác phẩm nổi tiếng trong Văn học 12. Sau đây GiaiNgo sẽ giúp bạn soạn bài Việt Bắc vừa ngắn vừa đầy đủ nhất.