Tức nước vỡ bờ là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Ngô Tất Tố. GiaiNgo sẽ giúp bạn soạn bài Tức nước vỡ bờ để nắm rõ hơn về nội dung nhé!