Ngoài bố cục ra, thì văn bản cũng cần phải mạch lạc để người đọc người nghe thấy dễ hiểu và hứng thú. Hôm nay GiaiNgo sẽ hướng dẫn độc giải soạn bài mạch lạc trong văn bản nhé!