Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Truyện Kiều – Nguyễn Du thành công ở nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc với bút pháp tả cảnh ngụ tình. GiaiNgo sẽ giúp bạn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích ngay dưới đây!