Một trong những bài thơ viết về người phụ nữ trong xã hội cũ là bài Bánh trôi nước. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu cách soạn bài Bánh trôi nước nhé!