Trong Gen Z không phải ai cũng biết có những từ “cấm kỵ” và không được sử dụng rộng rãi. Một trong số đó là RIP. Vậy RIP là gì? Tất cả sẽ được GiaiNgo bật mí!