Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những bậc chân tu được kết tinh bởi những đức hạnh cao quý nhất của đức Phật. Cùng bật mí thông tin về Ngài.