Ông bà ta có câu “Thuốc đắng giã tật”. Câu này hoàn toàn đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với quả nhàu. Vậy quả nhàu có tác dụng gì? GiaiNgo sẽ trả lời ngay!