Hiện nay, ngành Psychology ngày càng phát triển. Sơ lược về Psychology là gì sẽ được GiaiNgo giải thích chi tiết trong nội dung sau.