Proposal là một thuật ngữ chuyên ngành của Marketing. Đây là một khái niệm khá mới mẻ nên hẳn nhiều người còn đang thắc mắc Proposal là gì? GiaiNgo sẽ giúp bạn tìm hiểu!