Bạn đọc có lẽ đã nghe qua nhiều về từ profile hay profile cá nhân. Trong bài viết dưới đây, GiaiNgo sẽ làm rõ profile là gì? Tại sao nó lại cần thiết?