Phật Tổ Như Lai là vị Phật hầu hết ai cũng từng nghe nhắc đến tên qua một lần. Tuy nhiên để hiểu rõ vị Phật Tổ Như Lai là ai thì dường như không phải ai cũng biết.