Từ một thi nhân với tiếng thơ hùng tráng, chuyển lối rẽ sang nghiên cứu khoa học, Phạm Huy Thông thực sự là linh hồn của đề tài và của các Hội nghị Khoa học xã hội & Nhân văn. Cùng GiaiNgo tìm hiểu về Phạm Huy Thông là ai nhé!