Office 365 là gì? Ra đời năm nào, tại sao lại chuyển tên từ Office 365 thành Microsoft 365? GiaiNgo sẽ cung cấp các thông tin về Office 365 dưới đây.