NPV được xem là chỉ số mà nhà đầu tư hay kinh doanh nào cũng cần phải biết. Để hiểu rõ NPV là gì, mời bạn đọc khám phá bài viết sau của GiaiNgo.