Lịch sử Việt Nam có nhiều sự kiện vẻ vang, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng Thanh niên. Cùng GiaiNgo khám phá những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì ngay nhé.