Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân là kiến thức quan trọng ở chương trình Địa lý 11. Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!