Nhà Lý là một trong những triều đại giữ được chính quyền lâu nhất so với những vương triều trước đây. Đã bao giờ bạn tự hỏi Nhà Lý được thành lập như thế nào chưa? Hãy để GiaiNgo giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé!