“Nguyễn Xuân Phúc là ai” là cụm từ đang được nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Ông là Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử năm giữ chức Chủ tịch nước. Trước khi được bầu cương vị mới, Nguyễn Xuân Phúc tư· nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, được nhiều người yêu mến.