Nguyễn Thành Chung là ai? Sự nghiệp và đời tư của cầu thủ này như thế nào? Sau đây là phần nội dung chi tiết của GiaiNgo.