Việc điền đúng nguyên quán vào hồ sơ rất quan trọng. Bài viết hôm nay của GiaiNgo sẽ chỉ ra nguyên quán là gì. Mời bạn đọc cùng theo dõi.