Ngoài “danh xưng” CEO trẻ tuổi nhất Việt Nam, Nguyễn Hoàng Giang là ai còn có gì đặc biệt? Lý do nào để Hoàng Nam gia nhập Đại Nam? GiaiNgo sẽ trả lời ngay nhé!