Nếu đã từng nghe “nồng nàn Hà Nội”, “em trong mắt tôi” thì không thể nào không biết Nguyên Đức Cường. Vậy Nguyễn Đức Cường là ai? GiaiNgo sẽ giúp bạn trả lời.