Mỗi người khi sinh ra đều mang cho mình một bản mệnh riêng. Đồng thời có thời vận và tử vi khác nhau. Năm 2016, năm con khỉ có gì đặc biệt, những người sinh năm này vận mệnh thế nào?