N là gì trong Hóa học? N được sử dụng trong công thức Hóa học nào? Bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của GiaiNgo để được giải đáp nhé!