Bạn hay bắt gặp từ MT khá phổ biến trên các lĩnh vực xã hội, đời sống hiện nay, nhưng không biết đó là gì. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu từ viết tắt và nghĩa của từ MT là gì nhé!