Minh Mạng là ai? Tại sao vị vua này có nhiều vợ nhiều con như thế? Những câu chuyện kỳ bí vị vua này ra sao? GiaiNgo sẽ cung cấp thông thông về vị vua Minh Mạng dưới bài viết sau.