Đậu Hà Lan được Menđen chọn dùng để nghiên cứu về gen di truyền. Vậy Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!