Bạn đã từng nghe đến Internet là mạng máy tính. Vậy bạn có biết mạng máy tính là gì không? Đừng lo, GiaiNgo sẽ trả lời giúp bạn!