Lương Xuân Trường là ai? Trong quá trình thi đấu, cầu thủ đã mang về những thành tích gì? Sau đây là phần thông tin từ GiaiNgo.