Không có cụm từ nào chuyện dụng hơn KPI đối vối các dân chuyên ngành; đặc biệt là ngành sale và ngân hàng. Vậy KPI là gì? Hãy để GiaiNgo giúp bạn giải đáp.