Junior là từ được dùng với mục đích phân chia trình độ của những người làm việc trong công ty. Vậy, junior là gì? Junior và senior khác nhau ở điểm gì. Tất cả đều sẽ được GiaiNgo chia sẻ qua bài viết dưới đây.