INC là gì? Phân biệt INC, CORP, JSC, CO.,LTD

INC là một cụm từ viết tắt phổ biến thường đi sau tên một công ty hay một doanh nghiệp nào đó. Vậy INC là gì? INC có sự khác biệt gì so với các cụm từ viết tắt khác? Hay cùng GiaiNgo tìm hiểu thông tin nhé.

INC là gì? INC đọc là gì?

INC là sáp nhập, hợp thành tổ chức. Đây là thuật ngữ sử dụng nhằm nói về sự hợp tác, chung sức giữa các công ty làm việc với nhau hay một nhóm công ty hợp sức gây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh.

INC là gì? INC đọc là gì? 

INC đọc là Incorporated. Khi thành lập tập đoàn thì các công ty con sẽ có nghĩa vụ đóng góp cổ phần hay đầu tư vốn, nguồn lực để tập đoàn phát triển.

Tập đoàn nổi tiếng trên thế giới như Apple (Apple INC). Ở Việt Nam thì có tập đoàn dầu khí Petrolimex (Petrolimex INC).

Sự khác nhau giữa INC, CORP, JSC, CO.LTD là gì?

CORP là gì?

CORP là từ dùng để chỉ một tổ chức lớn, tập đoàn, tổng công ty,… Đây là một tập hợp bao gồm các tổ chức hoặc các công ty cùng nhau hợp tác làm việc. Việc thành lập này phải thông qua đăng ký và được công nhận trong pháp luật thì mới có thể hoạt động hợp pháp.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đúng theo pháp luật. CORP có quyền phát hành cổ phiếu, niêm yết chúng trên thị trường chứng khoán. MICROSOFT CORP là một trong những tập đoàn công nghệ tiêu biểu của Mỹ trên thế giới.

JSC là gì?

JSC viết tắt của từ Joint Stock Company tức là công ty cổ phần. Đây là một loại hình kinh doanh, một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. JSC được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.

Nếu muốn thành lập JSC thì cần có ít nhất 3 chủ sở hữu tham gia, đó có thể là thể nhân hoặc pháp nhân.

JSC là gì?

JSC là loại hình, đơn vị duy nhất được phép tung ra cổ phiếu. Chúng như là một bằng chứng rõ ràng công nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với công ty cổ phần. Các cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.

Hình thức công ty cổ phần có ưu điểm vượt trội nhờ vào việc chuyển nhượng và mua bán cổ phần linh hoạt. Vì thế họ có quyền điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang một nơi khác, thậm chí là giữa hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

CO.LTD là gì?

CO.LTD là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Loại hình doanh nghiệp này thì có nhiều nhất là 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Trên phương diện pháp luật, công ty sẽ là pháp nhân còn chủ sở hữu công ty là thể nhân.

Chủ sở hữu sẽ có các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty của mình. CO.LTD không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn như công ty cổ phần.

Hiện nay thì có 2 loại công ty TNHH đó là Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Cụ thể:

  • Công ty TNHH 1 thành viên: Đây là một hình thức công ty được thành lập và thuộc sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân. Họ có toàn bộ quyền hạn với công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
  • Công ty TNHH 2 thành viên: Đây là công ty có ít nhất 2 thành viên, tổ chức trở lên và không được vượt quá số lượng 50 thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Sự khác nhau giữa INC, CORP, JSC, CO.LTD

Sự khác nhau giữa CORP và INC

CORP là viết tắt của từ Corporation, còn INC là từ viết tắt của Incorporated. CORP và INC chỉ các công ty đa quốc gia có quy mô tập đoàn.

Điểm khác nhau là từ khi công ty được thành lập, nếu đã chọn tên công ty là A CORP thì không được ghi trên giấy tờ là A INC.

Sự khác nhau giữa CORP và INC

Những công ty là CORP và INC đều có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nếu công ty bị phá sản thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong vốn điều lệ chứ các cổ đông không bị truy thu tài sản cá nhân để trả nợ.

Sự khác nhau giữa JSC, CO.LTD

Mô hình, cơ cấu

JSC: Các thành viên góp vốn thành lập vào công ty và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

CO.LTD: Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Những người sở hữu cổ phần (cổ đông) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.

Số lượng thành viên

JSC: Công ty TNHH hai thành viên quy định là từ 2 người trở lên và số lượng không quá 50 thành viên.

CO.LTD: Không quy định số lượng tối đa nhưng phải có ít nhất 3 thành viên.

Cấu trúc vốn

JSC: Vốn điều lệ không chia thành cổ phần hay cổ phiếu, tỷ lệ vốn góp có thể là những phần được chia không bằng nhau.

CO.LTD: Vốn điều lệ được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được ghi nhận bằng cổ phiếu.

Huy động vốn

JSC: Không thể phát cổ phiếu để huy động vốn.

CO.LTD: Có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Hoạt động chuyển nhượng vốn

JSC: Phải ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên trước rồi mới đến người ngoài (trường hợp yêu cầu công ty mua lại mà các thành viên công ty không mua trong thời hạn ba mươi ngày) thì người ngoài mới được quyền ưu tiên.

CO.LTD: Tự do chuyển nhượng, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Mua lại phần vốn đã góp

JSC: Chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của thành viên mà thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên về một số vấn đề nào đó.

CO.LTD: Việc mua lại cổ phiếu có thể xuất phát từ một trong hai bên (công ty quy định mua lại hoặc thành viên yêu cầu).

Điểm tương đồng, khác biệt cơ bản của CORP và INC là gì?

Điểm tương đồng của CORP và INC là gì?

Điểm tương đồng của CORP và INC là chỉ sự hợp nhất và liên hợp giữa các công ty con với nhau để tạo nên một tập đoàn lớn. Cho dù là doanh nghiệp, công ty, tổ chức phi lợi nhuận đó sử dụng CORP hay INC.

Theo hình thức về mặt pháp lý, tư cách về pháp nhân hay nghĩa vụ về việc đóng thuế thì cả hai hình thức này đều giống nhau.

Điểm tương đồng của CORP và INC là gì?

Cả hai hình thức tập đoàn này đều sẽ có quyền thực hiện việc phát hành cổ phiếu mang tên tập đoàn để có thể thu hút được nguồn vốn từ phía công chúng. Thêm vào đó, nếu INC và CORP thất bại trong công việc thì sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho việc trả nợ ở trong vốn điều lệ liên quan.

Điểm khác biệt của của CORP và INC là gì?

Điểm khác biệt của của CORP và INC chính là việc lựa chọn đặt tên cho tập đoàn ngay từ thời điểm thành lập. Ngay từ khi bạn lập nghiệp và bắt đầu thành lập tập đoàn đã lựa chọn INC thì sẽ không được sử dụng CORP để dùng thay thế.

CORP là thuật ngữ phổ biến trên toàn thế giới. Các tập đoàn sử dụng CORP có thể kể đến như SONY CORP, SAMSUNG CORP hay NETFLIX CORP,… Còn đối với INC thì thuật ngữ này phổ biến nhiều nhất chính là ở Mỹ như APPLE INC.

Riêng tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp sẽ sử dụng “group” để thể hiện mình là một tập đoàn. Ví dụ như Vingroup, Sun group,…

Một số thuật ngữ trong kinh doanh nên biết

Thuật ngữ JSC

JSC tên đầy đủ trong tiếng Anh là Joint Stock Company. JSC là công ty cổ phần được hoạt động một cách độc lập mà chỉ có sự gắn kết, phân chia cổ phần giữa các chủ sở hữu với nhau mà thôi.

JSC sẽ phải có tối thiểu là 3 chủ sở hữu. Những người nắm giữ cổ phần của công ty sẽ được gọi là cổ đông, có tên tiếng anh là Shareholder.

Thuật ngữ PLC

PLC chính là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Public Limited Company. Đây là mô hình công ty đại chúng. Về cơ bản thì mô hình này hoạt động dựa trên việc thu hút nguồn vốn từ công chúng thông qua việc phát hành chứng khoán.

Thuật ngữ PLC

Ban lãnh đạo của công ty đại chúng cần thực hiện việc báo cáo một cách công khai, rộng rãi về việc quản lý. Đồng thời, họ còn phải điều hành công ty của mình cho công chúng được biết.

Thuật ngữ LTD

Thuật ngữ LTD hay CO.LTD là mô hình công ty phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thuật ngữ này được ưa chuộng nhiều nhất tại Châu Âu và đất nước Canada.

Các tổ chức hoạt động từ thiện hay các nhóm doanh nghiệp cũng thường lựa chọn hình thức hoạt động này và sử dụng LTD trong tên công ty của mình.

Khái niệm liên quan INC là gì?

INC là gì trong game?

INC trong game được sử dụng với nghĩa là “Đang đến”. Đây như một lời cảnh báo rằng bom hoặc phép thuật trong trò chơi đã được triển khai chống lại người chơi hoặc đội hoặc kẻ thù sắp tấn công.

Trong ngữ cảnh này, INC có nghĩa là “Hãy coi chừng!” hoặc ‘”Chế độ chờ!”.

INC là gì trong game?

INC là gì trong tin học?

INC trong tin học là một phần mềm máy tính. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế web, phát triển web, tiếp thị, lưu trữ, video và SEO cho khách hàng,… Ngoài ra, INC trong tin học còn là câu lệnh trong chương trình Pascal của máy tính.

Mong rằng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc INC là gì. Đồng thờ biết cách phân biệt INC, CORP, JSC,… Bạn đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này của GiaiNgo với mọi người nữa nhé.