Hốt Tất Liệt là vị vua nổi tiếng của Mông Cổ. Ông là một trong những vị vua đã chinh phục được Trung Quốc. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu xem Hốt Tất Liệt là ai nhé!