Là một trường đại học hàng đầu, học phí HUTECH là một trong những điều khiến sinh viên quan tâm nhất. Vậy học phí đại học HUTECH năm nay là bao nhiêu?