Hồ Nguyên Trừng đã từng được vua Minh Thành Tổ tha cho tội chết. Vậy Hồ Nguyên Trừng là ai? Sao lại gọi ông là anh hùng? Hãy tìm hiểu cùng GiaiNgo nhé!