Hồ Nguyên Trừng là ai? Nhân vật lịch sử nổi tiếng cuối những năm 13

Vua Minh Thành đã tuyên bố không công nhận họ Hồ. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị tuyên tội phản nghịch và ra lệnh xử trảm. Thế nhưng Hồ Nguyên Trừng lại thoát tội. Vậy Hồ Nguyên Trừng là ai? GiaiNgo sẽ đem đến câu ra lời cho bạn ngay sau đây.

Hồ Nguyên Trừng là ai?

Hồ Nguyên Trừng là là nhà kỹ thuật quân sự, là một công trình sư lỗi lạc. Ngoài ra ông còn là nhà văn Việt Nam ở thế kỷ XV. Hồ Nguyên Trừng với tên chữ Hán là 胡元澄. Ông còn có tên là Lê Trừng.

Hồ Nguyên Trừng là ai?

Hồ Nguyên Trừng trước đây để họ Lê, tự là Mạnh Nguyên có hiệu Nam Ông. Hồ Nguyên Trừng là người huyện Vĩnh Phúc, lộ Thanh Hoa. Dưới triều nhà Trần, Hồ Nguyên Trừng từng giữ chức Thượng Lân tự, Tư đồ. Đầu năm 1400, cha ông truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lên ngôi vua, lập nên nhà Hồ. Sau đó, Hồ Nguyên Trừng được cử làm Tả tướng quốc.

Tiểu sử Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng sinh năm bao nhiêu?

Hồ Nguyên Trừng sinh năm 1374 thuộc năm Giáp Dần. Ông sinh tại kinh thành Thăng Long – Hà Nội.

Hồ Nguyên Trừng mất năm bao nhiêu?

Hồ Nguyên Trừng mất năm 1446. Ông mất vì bệnh tuổi già, hưởng dương 72 tuổi.

Cha Hồ Nguyên Trừng là ai?

Cha của Hồ Nguyên Trừng chính là vị vua Hồ Quý Ly. Hồ Nguyên Trừng chính là con trai cả của ông. Hồ Quý Ly đã nắm giữ được chức vụ cao nhất trong triều đình. Một số quý tộc nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly không thành trong năm 1399. Sau đó, ông phế truất vua Trần và lên làm vua và đặt quốc hiệu là Đại Ngu – nhà Hồ được thành lập.

Em Hồ Nguyên Trừng là ai?

Em Hồ Nguyên Trừng là Hồ Hán Thương. Khi cha mình lên làm vua, ông được Hồ Nguyên Trừng nhường chức Thái tử. Bên cạnh đó, Hồ Hán Thương còn là hoàng đế thứ hai. Ông cũng là hoàng đế cuối cùng của nhà Hồ, cai trị nước Đại Ngu từ năm 1401 đến 1407.

Sự nghiệp ban đầu của Hồ Nguyên Trừng

Năm 20 tuổi Hồ Nguyên Trừng làm chức Phán Tư Sự. Vào năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly đã phế truất vua Trần Thiếu Đế. Sau đó, ông chính thức lên ngôi vua, đặt quốc hiệu nước ta thời bấy giờ là Đại Ngu. Dưới triều nhà Trần, Hồ Nguyên Trừng đã từng giữ chức Thượng Lân tự, Tư đồ.

Vào những năm đầu 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lên ngôi vua, lập nên nhà Hồ. Sau đó, Hồ Nguyên Trừng được cử làm Tả tướng quốc.

Hồ Nguyên Trừng và cuộc chiến tranh Minh – Đại Ngu

Vào năm 1406, viện cớ “Phù Trần diệt Hồ”, vua nhà Minh đã thực hiện ý định khiêu chiến. Ông cử Trương Phụ và Mộc Thạnh mang 80 vạn quân Minh sang đánh nước ta. Sau nhiều lần khiêu khích, Hồ Nguyên Trừng được giao nhiệm vụ cầm quân chống lại quân xâm lược.

Hồ Nguyên Trừng là ai?

Hồ Nguyên Trừng lập một phòng tuyến chống giặc bắt đầu bằng cứ điểm then chốt Đa Bang (Ba Vì). Phòng tuyến kéo dài theo bờ Nam Sông Đà, sông Hồng cho đến sông Ninh. Không dừng lại ở đó, nó còn tiếp tục theo bờ sông Luộc, sông Thái Bình đến Bình Than. Phòng tuyến này có chiều dài trên 400 km.

Hồ Nguyên Trừng cũng sáng tạo ra cách đánh độc đáo: ông cho đúc nhiều dây xích lớn chăng qua những khúc sông hiểm trở, kết hợp với quân mai phục trang bị bằng hỏa lực mạnh. Hồ Nguyên Trừng tổ chức những xưởng đúc súng lớn. Ông đã phát minh, chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá mạnh. Từ việc cải tiến súng, chế thuốc súng, hiểu rõ sức nổ của thuốc đạn Hồ Nguyên Trừng phát minh ra phương pháp đúc súng mới gọi là súng “thần cơ”. Tuy vậy, cuộc chiến vẫn không có kết quả như ý.

Hồ Nguyên Trừng làm quan nhà Minh

Sau khi nhà Hồ bị bắt sang Trung Quốc và tiêu diệt thì Hồ Nguyên Trừng đã làm quan cho nhà Minh. Loại súng “Thần Cơ” ông chế tạo còn hiệu quả hơn các loại súng đương thời của Trung Quốc.

Hồ Nguyên Trừng là ai?

Chính vì có tài năng về quân sự, nên Hồ Nguyên Trừng được làm quan ở bộ Công trong triều đại nhà Minh. Và thậm chí là Hồ Nguyên Trừng còn làm quan trải qua 4 đời vua của nhà Minh, đó là Minh Thành Tổ (1360 – 1424); Minh Nhân Tông (1378 – 1425); Minh Tuyên Tông (1398 – 1435) và Minh Anh Tông (1422 – 1464).

Hồ Nguyên Trừng làm quan ở bộ Công trong triều đại nhà Minh. Ông trông nom việc chế tạo và tu sửa vũ khí. Sau đó ông thăng dần lên đến chức Lang Trung, Hữu Thị Lang. Vào năm 1436, Hồ Nguyên Trừng được thăng làm Tả Thị Lang. Và đến năm 1445, ông được thăng lên chức Thượng Thư dưới đời vua Minh Anh Tông.

Hồ Nguyên Trừng thật sự là một nhân vật lịch sử đáng nhớ ở thế kỷ XV. Những thông tin GiaiNgo cung cấp đã đủ cho bạn trả lời câu hỏi Hồ Nguyên Trừng là ai. Đừng quên cập nhật các tin tức lịch sử khác với GiaiNgo ở các bài viết sau nhé!